Φιλοσοφία

Η αρχιτεκτονική είναι συνδυασμός τέχνης και τεχνολογίας. Το σύστημα κατασκευής ikosteel είναι μια νέα μέθοδος δόμησης κατοικιών με φέροντα οργανισμό από χάλυβα, που συνδυάζει αρμονικά, την ασφάλεια τη λειτουργικότητα, την αισθητική και την οικονομία. Η υψηλή τυποποίηση του μεταλλικού σκελετού παρέχει μεγάλη ακρίβεια και ταχύτητα κατασκευής, χωρίς να περιορίζει την εκφραστική ελευθερία. Η αναφορές μας είναι η αισθητική και οι δομικές αρχές της Μεσογειακής αρχιτεκτονικής.
loading

Δομικό Σύστημα

Δομικό σύστημα
Το σύστημα ikosteel περιλαμβάνει όλα τα προκατασκευασμένα μέρη χαλύβδινων στύλων και δοκών και τη μέθοδο σύνδεσης τους για τη μόρφωση του φέροντα οργανισμού μιας κατοικίας.
  • Θεμελίωση
  • Μεσοπάτωμα
  • Δώμα
  • Τοιχώματα
 • Τεχνικά Χαρακτηριστικά
  • Στατική Επίλυση
  • Οικοδομικές Λεπτομέρειες
 • Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας
loading

Δυνατότητες

δομικό σύστημα
Παρά τη μεγάλη ακρίβεια που παρέχει η τυποποίηση του μεταλλικού σκελετού, το σύστημα ikosteel προσαρμόζεται με ευκολία στις ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις του κάθε έργου.
  • Κλιμακοστάσιο-wc
  • Κουζίνα
  • Τραπεζαρία
  • Καθιστικό
  • Υπνοδωμάτιο
loading

Αρχιτεκτονική

δομικό σύστημα
Σημαντικό πλεονέκτημα της κατοικίας ikosteel είναι οι πολλές δυνατότητες αισθητικής έκφρασης, με την ίδια δομή μεταλλικού φορέα.
 • Υλικά Επενδύσεων
loading

Ανέγερση

1 2 3 4 5 6 7 8
Η θεμελίωση του μεταλλικού σκελετού γίνεται σε πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. Εντός της θεμελίωσης διέρχονται οι υδραυλικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Όλα τα κωδικοποιημένα τεμάχια του συνόλου των στύλων και δοκών που αποτελούνε τον μεταλλικό σκελετό της κατασκευής, μεταφέρονται στο εργοτάξιο πριν την έναρξη της ανέγερσης. Όλα τα μέλη της κατασκευής είναι ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένα, ή βαμμένα εργοστασιακά, ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου.

Σημαντικό πλεονέκτημα της κατασκευής είναι ότι οι στύλοι που μορφώνουν τους τοίχους έχουν μήκος 6μ χωρίς ενδιάμεσες συνδέσεις, και αποτελούν ενιαίους φορείς από τα θεμέλια ως το δώμα του κτιρίου. Επίσης οι στύλοι και οι δοκοί που μορφώνουν την κατασκευή έχουν εξαιρετικά χαμηλό βάρος (9 kgr/m) και κατά την ανέγερση μπορούνε να μετακινούνται εύκολα από δύο μόνο άτομα. Ο προκατασκευασμένος μεταλλικός σκελετός συναρμολογείται αποκλειστικά με χρήση κοχλιών. Κύριο χαρακτηριστικό της διαδικασίας ανέγερσης είναι η μεγάλη ευκολία και ταχύτητα, χωρίς την απαραίτητη χρήση γερανών, ηλεκτροσυγκολήσεων και την ανάγκη εξειδικευμένων συνεργείων.

Η υψηλή ακρίβεια με την οποία έχουνε ανοιχθεί οι οπές για τις κοχλιώσεις στις κοιλοδοκούς που μορφώνουν το μεταλλικό σκελετό, επιτρέπει την ανέγερση του φέροντα οργανισμού της κατοικίας σε ελάχιστο χρόνο και χωρίς αστοχίες, με αποτέλεσμα σημαντική μείωση κόστους.

Όλα τα υλικά επενδύσεων είναι ξηράς δόμησης και τοποθετούνται απευθείας στον μεταλλικό σκελετό. Αυτό εξασφαλίζει μείωση χρόνου κατασκευής και άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα. Η υψηλή τυποποίηση και ακρίβεια της κατασκευής, δίνει τη δυνατότητα να παραγγέλνονται όλα τα υλικά επενδύσεων και πληρώσεων , όπως τα κουφώματα , πριν την έναρξη της κατασκευής, πράγμα που επιταχύνει σημαντικά το χρόνο ανέγερσης.

Όλες οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις όπως τα ηλεκτρικά, τα υδραυλικά και τα μηχανολογικά εγκαθίστανται βάση των μηχανολογικών μελετών, πριν την τοποθέτηση των εσωτερικών επενδύσεων.

FAQ

Ε: Πόσο «πράσινη» είναι μια κατοικία ikosteel; Α: Μια μεταλλική κατοικία που κατασκευάζεται με τη νέα μέθοδο κατασκευής ikosteel, είναι απόλυτα οικολογική λόγω της χρήσης ανακυκλούμενων υλικών τουλάχιστον κατά 90% στο σύνολο του κτιρίου, αλλά και λόγω της μειωμένων ενεργειακών απαιτήσεων τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του. Το σύστημα ikosteel ανήκει στα συστήματα «πράσινης δόμησης». Ε: Πόσο αντισεισμική είναι μια κατοικία ikosteel; Α: Το πλεονέκτημα της χρήσης του χάλυβα που είναι ένα ελαφρύ υλικό με πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές, σε συνδυασμό με τη μεγάλη διασπορά των σεισμικών φορτίσεων λόγω του πυκνού σκελετού της κατασκευής προσφέρουν μια εξαιρετική αντισεισμική συμπεριφορά. Το μεταλλικό σπίτι ikosteel έχει απλή δομή και γεωμετρία σχεδιασμού στατικού φορέα, γεγονός που συνεισφέρει θετικά τόσο στη διαδικασία μαθηματικοποίησης του στατικού μοντέλου λειτουργίας, όσο και στην ουσιαστική στατική του λειτουργία περιορίζοντας τις απρόβλεπτες συμπεριφορές, κατά τις σεισμικές φορτίσεις. Γενικά τα μεταλλικά σπίτια, με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα στις σεισμικές καταπονήσεις. Ε: Το σπίτι που κατασκευάζεται με το σύστημα ikosteel θεωρείται προκατασκευασμένο; Α: Συνήθως προκατασκευασμένο ή προκάτ, λέγεται το σπίτι που κατασκευάζεται συνολικά σε εργοστασιακό χώρο και μεταφέρεται στο οικόπεδο. Το σύστημα ikosteel έχει τα πλεονεκτήματα ενός προκατασκευασμένου σπιτιού, όπως ταχύτητα και ακρίβεια κατασκευής, με την ουσιαστική διαφορά ότι η συναρμολόγηση του μεταλλικού σκελετού γίνεται εξολοκλήρου στο χώρο κατασκευής, όπως και στις συμβατικές κατασκευές από σκυρόδεμα. Η εργοστασιακή προκατασκευή αφορά μόνο τους στύλους και τους δοκούς της κατασκευής. Ε: Πόσα διαφορετικά αρχιτεκτονικά σχέδια κατοικιών μπορούν να γίνουν με το σύστημα ikosteel; Α: Μπορεί να κατασκευαστεί οποιοδήποτε σχέδιο ισόγειας ή διώροφης κατοικίας, με την προϋπόθεση ότι οι βασική γεωμετρική σύνθεση βασίζεται σε ορθογωνικό σύστημα καννάβου. Η ελευθερία στις θέσεις και το είδος των ανοιγμάτων δίνει μεγάλες δυνατότητες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ε: Τι υλικά επενδύσεων μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα σκελετό ikosteel; Α: Στις τοιχοποιίες μπορεί να εφαρμοστεί οποιοδήποτε υλικό ξηράς δόμησης, όπως τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα, ξύλο ή μέταλλο. Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί επένδυση επί του μεταλλικού σκελετού με κεραμικά πλακίδια ή πλάκες μαρμάρου. Στα δάπεδα μπορεί να εφαρμοστεί οποιοδήποτε οικοδομικό υλικό. Ε: Ποια είναι η διαδικασία κατασκευής μιας κατοικίας ikosteel; Α: Αρχικά γίνονται τα προσχέδια της κατοικίας και στη συνέχεια με τα πλήρη σχέδια των μελετών γίνεται αίτηση έκδοσης οικοδομικής αδείας στην αρμόδια πολεοδομία. Με την έκδοση της οικοδομικής άδειας ξεκινάει η κατασκευή. Ε: Πόσο χρόνο διαρκεί μια κατασκευή ikosteel; Α: Από τη στιγμή που θα εκδοθεί η οικοδομική άδεια μια κατοικία 150μ2 ολοκληρώνεται σε ένα χρονικό διάστημα 60 ημερών. Ε: Ποια είναι η μεγαλύτερη διάσταση ενός δωματίου μιας κατοικίας ikosteel; Α: Η μέγιστη διάσταση ενός δωματίου είναι 4.80Χ6.00μ Ε: Τι σύστημα θέρμανσης εφαρμόζεται σε μια κατοικία ikosteel; Α: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε σύστημα θέρμανσης, αλλά μια ιδανική εφαρμογή είναι η εγκατάσταση VRV που παρέχει θέρμανση και ψύξη με το ίδιο σύστημα. Οι λύσεις βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής μειώνουν σημαντικά τις ενεργειακές απώλειες της κατοικίας. Ε: Πόσο είναι το κόστος μιας κατοικίας ikosteel; Α: Η τυποποίηση, η ταχύτητα κατασκευής, οι χαμηλές εργοδοτικές εισφορές και ο μικρός χρόνος παρακολούθησης του έργου, έχουν μειώσει το κόστος κατασκευής σε περισσότερο από 40% σε σχέση με τις αντίστοιχες κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος. Σε μια ολοκληρωμένη κατασκευή ikosteel είναι εμφανής ο μεταλλικός σκελετός; Ο μεταλλικός σκελετός επενδύεται πλήρως τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Αυτό γίνεται για λόγους καλύτερης αντιπυρικής προστασίας και συμπληρωματικής ενίσχυσης στη διαφραγματική λειτουργία των τοιχωμάτων, που προσφέρει μεγαλύτερη αντοχή στις σεισμικές φορτίσεις. Υπάρχει φυσικά η δυνατότητα να είναι και εμφανής κατά τόπους ο μεταλλικός σκελετός, εφόσον το προβλέπει η αρχιτεκτονική μελέτη.

Επικοινωνία

Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα για
την κατοικία ikosteel επικοινωνήστε μαζί μας κάνοντας χρήση της φόρμας στα αριστερά και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.


IKOSTEEL Steel Frame House
Ελπίδος 14, 10434 Αθήνα

Τ+30 2108254481
Μ+30 6980282620
F+30 2107247459
@dfais@ikosteel.com
Υπεύθυνος Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Δημήτριος Γ. Φάης

slideshow slideshow